اسامی شورای راهبردی و سیاستگذاری ستاد دکتر مسعود پزشکیان

اسامی شورای راهبردی و سیاستگذاری ستاد دکتر مسعود پزشکیان

آفتاب زاگرس؛اسامی شورای راهبردی و سیاستگذاری ستاد دکتر مسعود پزشکیان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی شدند ۱_خانم مهندس آقاپور ۲_دکتر اوسط هاشمی ۳_دکتر بطحایی ۴_حجه السلام دکتر بیگدلی ۵_دکتر تاجرنیا ۶_دکتر الیاس حضرتی ۷_دکتر حقیقی ۸_دکتر حناچی ۹_مهندس خدابخش ۱۰_دکتر خوشرو ۱۱_خانم دکتر راکعی ۱۲_دکتر ربیعی ۱۳_دکتر رمضان زاده ۱۴_دکتر سالاری ۱۵_دکتر شجاع پوریان ۱۶_مهندس

نمایش مجوز رسمی ارشاد اسلامی

فرهنگی

اخبار سیاسی

ای رسانه

Parse error: syntax error, unexpected end of file in /home/aftabzag/public_html/wp-content/themes/bamdad/footer.php on line 122