معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

آفتاب زاگرس،معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد تغییر می کند. بها الدین ملک حسینی که به مدت۸ سال معاونت پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان را بر عهده داشت از این سمت خدا حافظی خواهد کرد و حجت اله دبیقی از کارکنان این اداره کل جایگزین وی خواهد شد.

فرهنگی

اخبار سیاسی

ای رسانه